Het bestuur en de vrijwillige medewerkers

Het bestuur werd gevormd door de drie kinderen van de oprichter:
Joke Huijbers-Bressers - voorzitter
William Bressers - penningmeester
Luciën Bressers - secretaris, beheerder, PR, "gezicht van de stichting"
William is op 19 november 2012 geheel onverwachts overleden;
zijn taak wordt waargenomen door zijn broer Luciën.
Luciën is tevens webmaster; waar op deze website geschreven wordt in de ik-vorm,
dan mag duidelijk zijn wie daarmee bedoeld wordt! 
De beheerder wordt ondersteund door een hechte groep vrijwillige medewerkers:
Joey Adriaansen - vrijwillig medewerker digitalisering
Wim Angevaare - vrijwillig medewerker digitalisering Uden in Haza-Data
John Bongers - vrijwillig medewerker Scanservice Uden
Corry vd Boogaard-Prinssen - vrijwillig medewerkster digitalisering
Thijs vd Heuvel - vrijwillig medewerker digitalisering in Haza-Data en uitwisselingsproject bidprentjes met HKKU
Ria Timmers-vd Berg - vrijwillig medewerkster digitalisering
Marja Waals - vrijwillig medewerkster, gastvrouw
Ron vd Werdt - adviseur
Vrijwilligers en adviseurs gezocht!
We zijn op zoek naar
* vrijwilligers die de Dienstbodenregisters van de Burgerlijke stand willen invoeren in een Excel-sheet,
* vrijwilligers die regesten (uitreksels) van Udense onderwerpen in de Udensche Courant willen invoeren in een Excel-sheet,
* historische en financiële adviseurs, voor het geval de huidige beheerder onverhoopt komt weg te vallen.
Heb je interesse, neem dan contact met ons op via het contactformulier
Verdienstelijk Udenaar 2009
Op 1 februari 2009 is de stichting tijdens de 3e zittingsavond van Carnavalsvereniging De Knoerissen uitgeroepen tot "Verdienstelijk Udenaar 2009".
Archiefbeheerder Luciën Bressers ontving uit handen van Prins Porcellus XLIV de bijhorende versierselen. Ook zijn vader, grondlegger van de stichting, werd postuum geëerd.
03_2009-05-02_UW_Verdienstelijk_(2).jpg

Udens Weekblad 5 februari 2009.
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Op 29 april 2009, de dag voor Koninginnedag, meldde Burgemeester Henk Hellegers "Het heeft de Koningin behaagt ...". en hiermee werd Luciën Bressers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Hans te Pas van de Wijkraad en historicus Dr. Frans Govers onderbouwde de benoeming met lovende woorden m.b.t. zijn bijdrage tot het vastleggen en openbaar maken van de plaatselijke historie. Uiteraard werd ook hier de vader van de kersverse decorandus uitgebreid vernoemd.
03_lucien_lintje_29_04_2009_(6)2.JPG

Burgemeester Henk Hellegers decoreert Luciën Bressers; Marja Waals kijkt toe.
Klik hier om terug te gaan naar Over de stichting.