Onze vrienden en donateurs

Vrienden en Donateurs.
Particulieren kunnen vriend van de stichting worden door een bijdrage van minimaal
10 euro per jaar over te maken op onze bankrekening.
Binnenkomende vragen van vrienden worden met voorrang behandeld.

Bedrijven en instellingen kunnen donateur van de stichting worden door een bijdrage
van minimaal 50 euro per jaar.
Klik hier om naar het overzicht van onze donateurs te gaan.

Mede dankzij de financiële bijdragen van onze vrienden en donateurs kunnen we
onze collecties steeds verder uitbreiden. In 2015 hebben we ongeveer 1.500 euro
kunnen investeren en in 2016 zelfs bijna 1.900 euro.
Natuurlijk stellen we al onze collecties inclusief de nieuwste aanvullingen ruimschoots ter beschikking van diegenen die er belangstelling in hebben. 

TIP: donaties zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting, omdat de stichting ANBI goedgekeurd is.
Klik hier om terug te gaan naar Over de stichting.